Съхнат десетки декари иглолистни гори на територията на ДГС Плачковци и Габрово

09 Sep
2014
Десетки декари иглолистни гори на територията на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово съхнат през последните месеци. Опадва кората на дърветата, стволовете и игличките стават червени. Най-големи са пораженията в ДГС Плачковци – със заболели над 600 дка иглолистни гори, и ДГС Габрово, където засегнати са близо 100 дка. Вече постъпват тревожни сигнали за увеличаване на съхненето и от други стопанства в териториалния обхват на Предприятието. Процесите на съхнене са най-интензивни в създадените на по-ниска надморска височина от естествения им ареал култури от бял бор. Освен това, те са вече вече над 40-годишни – възраст, която се определя като максимална за тяхното развитие.

В продължение на няколко дни експерти от Лесозащитна станция – София, начело с директора й Янчо Найденов, и специалисти на Дирекция по горите – Велико Търново обследваха ситуацията в засегнатите гори в Плачковци и Габрово. Според тях, основната причина за боледуването на насажденията от бял бор е нападението от върхови корояди. Тези вредители не са характерни за Северна България, но продължителното засушаване и много високите температури през последните години, са допринесли за пренасянето им на север. Короядите засягат първо физиологически отслабналите по-стари дървета, но впоследствие се прехвърлят на здравите. За да се овладее разрастването на процеса и се предотврати похабяването на дървесина, експертите от Лесозащитната станция и от търновската дирекция препоръчаха спешно да се изведат санитарни сечи до 100 % на белия бор на обща площ от 660 дка на територията на двете стопанства. Черният бор, който е по-сухоустойчив, и местната широколистна растителност ще бъдат оставени. Получената дървесина трябва да се реализира веднага, за да не остава източник на зараза. Тя е с по-ниски качества и се изкупува единствено за целулоза, като износът е забранен.

В Габровско болните гори са най-вече в районите на м.Узана, м. Тодорчетата и край селата Лесичарка и Ряховци, съобщи директорката на ДГС Габрово инж.Тони Тодорова. Санитарната сеч в тези райони трябва да започне в края на октомври.

Освободените площи след санитарните сечи ще бъдат възстановени. В повечето от съхнещите култури е налице интензивно естествено възобновяване. Там, където то е затруднено, ще се извърши изкуствено залесяване с местни широколистни видове, които са достатъчно добре адаптирани към условията и са много по-издръжливи на засушаване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч