СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА СЦДП ГАБРОВО

02 Apr
2020
Предвид обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение е невъзможно да се изпълнят изискванията на чл. 17–20 от Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. В тази връзка, публикуването на резултати от класиране на втория етап се удължава със срока на извънредното положение.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч