Съставиха 24 акта при проверки в горите в обхвата на СЦДП

29 Jan
2019
24 акта за нарушения са съставили през последните дни горски служители към Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения. Нарушителите са хванати в едноседмичния период от 21 до 27 януари. В рамките на интензивните дейности по опазване на горските територии, в обхвата на предприятието през седмицата са извършени 804 проверки. Констатирани са и 17 нарушения, чиито извършители към момента са неизвестни. 45,64 куб.м. е общо дървесината, обект на посегателство по разкритите и неразкрити случаи.
Най-много нарушения са извършени в обхвата на РДГ – „Болярка“, край павликенските села Лесичери, Върбовка, Вишовград, Бутово и Дъскот. Шест сигнала за констатирана незаконна сеч на общо 21,25 куб.м. дърва, са изпратени в Районна прокуратура – Павликени.
Сигнали са внесени и в прокуратурата на Севлиево, заради сеч без позволително на 30 немаркирани дървета в държавна горска територия край града. Горските са подали в севлиевската прокуратура и сигнал за изхвърлени в горите отпадъци от изгорели постройки.
За времето от 21 до 27 януари служители на СЦДП и териториалните поделения са инспектирали 157 обекта за дърводобив. Проверени са също 179 превозни средства, 352 ловци и 116 други физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч