Седем разкрити нарушения за седмица

22 Jul
2020
И през изминалата седмица бяха интензивни дейностите по опазване на горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие. В периода от 6 до 12 юли служители на СЦДП и териториалните му поделения са разкрили 7 нарушения на Закона за горите. На извършителите са съставени съответните актове, придвижени по надлежния ред за налагането на санкции. През седмицата е било установено и едно нарушение, извършителят на което към момента е неизвестен. За периода, по неразкритото и разкритите нарушения, общо седем кубически метра дървесина са били обект на незаконно посегателство.
467 проверки по опазване на горите са направили в седемте дни служителите на СЦДП. Били са инспектирани 195 обекти за дърводобив, 196 превозни средства, двама ловци и 74 други физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч