Седмица на гората в ДГС Свищов

05 Apr
2023
Ежегодно лесовъдите отбелязват професионалния си празник „Седмица на гората“ през първата цяла седмица на април. Тази година празникът е съпътстван с много еко инициативи и детски забавления. Акцентът в празнична програма на Държавно горско стопанство Свищов през 2023 е поставен върху приобщаването на подрастващите към проблемите по опазване на гората и нейното стопанисване чрез методите на горската педагогика.
По повод „Седмица на гората“ на 31.03.2023 г. лесовъди от ДГС Свищов и горски педагози от Северноцентрално държавно предприятие и териториалните му поделения гостуваха на СУ „Димитър Благоев” гр. Свищов. Те организираха забавни, образователни и творчески игри беседи и занимания за петокласниците от училището. Учениците с радост участваха в игрите, които им дадоха знания за растенията и животните. Научиха как взаимодействат елементите на екосистемата, как хората им влияят и още много интересни и полезни факти.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч