СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В СЕВЛИЕВО БЕ ПОСВЕТЕНА НА ЗАЛЕСЯВАНЕТО НА МЕСТНОСТТА КРУШЕВСКИ БАИР

19 Apr
2021
СЦДП – Габрово и ДЛС – Росица, заедно с партньорски фирми осигуряват 15 000 бр. фиданки за възстановяване на гората увредена от фитопатогенни вредители и неблагоприятни климатични фактори.
В Седмицата на гората тази година приоритет на „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“ – гр. Севлиево бе залесяването на местността Крушевски баир край гр. Севлиево. Емблематичната за севлиевци местност е залесена с черен и бял бор в периода 1960 – 1980 г., като за тези иглолистни култури лесовъдите полагат много грижи през годините. Въпреки това, боровите култури започват да съхнат, като една от причините за това е, че те са залесени на места, които не са типични за бора, както и на малка надморска височина – от 400-450 м. Отслабеният им растеж и поставени в неблагоприятни за тях климатични условия, води до влошаването на здравословното им състояние и появата на вредители. Според експертите лесовъди, тези обстоятелства, заедно с редица неблагоприятни фактори, включващи появата на фитопатогени, повишението на температурите, неравномерно разпределение на валежите и др. са причината за масовото съхнене на бора в местността, чийто пик бе регистриран през 2020 г.
За да бъдат спасени незасегнатите дървета, компетентните институции предписват провеждането на санитарна сеч. След извеждането на сечта са предвидени дейности по залесяване, които обхващат само площите, където няма естествено възобновяване. Такава е и площта, върху която на 10 април, служители от ловното стопанство „Росица“ заедно с участието и подкрепата на ръководствата и служители на фирмите “Кроношпан България” ЕООД, “Идеал Стандарт – Видима” АД и множество граждани залесяваха заедно. За залесяването на площта ще се използват близо 15 000 бр. фиданки от дървесен вид цер, който е устойчив и местен за района вид.
Участниците си обещаха да се срещнат отново през април 2022 г. за да помогнат в отглеждането на младата гора.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч