Седмият преглед на паднали рога от благороден елен във „Воден-Ири Хисар“ събра повече от 400 души Мероприятието бе уважено от заместник – министъра на земеделието - инж. Валентин Чамбов, председателя на парламентарната комисия по земеделие, храни и гори –

29 Apr
2022
Седмият преглед-изложение на паднали рога от благороден елен събра повече от 400 души в двора на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“. Традиционно в изложението бяха представени паднали рога от благороден елен от ловни стопанства от състава на Северноцетрално държавно предприятие (СЦДП), както и други горски и ловни стопанства в страната.
Заместник – министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, г-н Пламен Абровски и директорът на Северноцентрално държавно предприятие, в чиито териториален обхват е ДЛС „Воден – Ири Хисар“, поздравиха всички присъстващи на събитието. В своето обръщение директорът на СЦДП, инж. Цветелин Миланов подчерта, че прегледът на трофейните качества чрез паднали рога е пионерно мероприятие за България, което вече се утвърждава като традиция в последните години. Подобен тип преглед носи много ценна информация за ловните стопани. По падналите рога може да бъде направена достоверна оценка и модел за развитието и заложбите на еленовите трофеи, както и да се определят различните фази в живота на този вид дивеч и качеството на еленовата популация. По думите на инж. Миланов, грижите, които се полагат за благородния елен дават резултат и популациите подобряват своето качество. Доказателство за това са добитите през изминалата година в обхвата на ръководеното от него Северноцентрално държавно предприятие четири капитални трофея, отличени със златни медали. Инж. Миланов поздрави екипа на „Воден-Ири Хисар“ и директора на стопанството инж. Кирил Колев, с това, че през 2021 г. най-високо оценен беше именно трофеят, добит в това стопанство.
Мероприятието бе уважено лично от заместник-министъра на земеделието инж. Валентин Чамбов, който поздрави домакините от името на министъра на земеделието и декларира подкрепа към подобен вид специализирани изложения: „Имате пълната подкрепа на Министерство на земеделието, така че ние ще направим всичко, което е по силите ни това събитие освен да остане трайно в календара на ловните мероприятия, провеждани в България, също и да бъде популяризирано повече.“ Подкрепа изрази и председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите – г-н Пламен Абровски, който поздрави домакините и заяви, че „днешното изложение е повод за радост и е поглед в бъдещето, защото показва какво е отгледало ловното ни стопанство и какво ще намерим на есен.“
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч