Пон - Пет 8:30 - 17:00

Северноцентрално държавно предприятие бе домакин на междуведомствена среща по въпроса със зачестилите набези на мечки в населените места

15.09.2023

Експерти и представители на различни заинтересовани институции от областите Габрово и Ловеч се събраха да търсят заедно решение на проблема със зачестилите набези на мечки в населените места от региона. Домакин на мероприятието бе Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, а в него участие взеха инж. Васил Василев – председател на Управителния съвет на Националния ловно-рибарски съюз - Сдружение на ловците и риболовците в България, ловни експерти от държавните горски предприятия, директори и служители на държавни горски и ловни стопанства, учени и свободни изследователи, експерти от Общинска администрация Габрово, кметове на засегнати общини и наместничества. Сред основните разисквани теми бе Актуализираният национален план за действие за вида кафява мечка 2022-2032 – основният документ, определящ рамката, на която ще стъпят бъдещите решения за управление на мечите популации в следващите 10 години.
Кметовете споделиха, че вече изпитват сериозни притеснения за здравето и сигурността на жителите от населените им места. По техните думи счупените кошери са най-малкият проблем. Плашещото за тях е, че мечките се разхождат сред села и квартали без изобщо да се притесняват от хората и автомобилния трафик. Снимките на разкъсани домашни животни, които кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски представи, красноречиво показаха какви са рисковете пред местното население.
Представителите на държавните горски предприятия и държавните горски и ловни стопанства изказаха недоволството си, че са изминали повече от 30 години, откакто са изключени от процеса по управление на популациите на кафявата мечка у нас. Към момента единствената законово регламентирана отговорност, която имат по отношение на мечките е да сформират комисия за оценка и обезщетение на щетите, причинени от кафява мечка, ако има такива при възникнал инцидент. Нямат право нито да ги упояват, нито да ги преместват, но в крайна сметка те са тези, които срещат очи в очи гневът на хората от засегнатите населени места. "Напоследък всички сигнали за мечки се подават до горските стопанства. Ние не жалим средства, ресурси, служители и време да откликваме на тях, но нашите правомощия се изчерпват с това да оформим протоколите и да успокоим хората." - заяви директорът на СЦДП-Габрово инж. Иван Недков.
Според председателя на НЛРС-СЛРБ ловците са важен фактор за разрешаване на казуса. Като възможности за устойчиво стопанисване на вида той посочи различни практики от Африка, Азия и Европа. Бе посочен като пример и метода на стопанисване на мечките в съседна Румъния, където след 29 смъртни случаи и стотици ранени и пострадали от мечки хора се вземат по-адекватни мерки за разрешаване на проблема.
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че предложеният Актуализиран национален план за действие за вида кафява мечка 2022-2032 не внася подобрение по посочените проблеми, а затвърждава ситуацията такава, каквато е била през последните 10 години. Според всички тях това е предпоставка мечите популации да страдат, тъй като когато институциите са с вързани ръце местните хора вземат контрол над нещата. Най-често това се случва чрез залагане на капани или примамки с отрова, в резултат на което при наличието на една проблемна мечка обикновено биват убити или отровени още няколко, а много често и други видове хищници намират смъртта си от хвърлената отрова.