Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ АПЕЛИРА ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ПРАВИЛА

01.08.2023

Четири низови горски пожара са регистрирани на територията на Северноцетрално държавно предприятие - Габрово от началото на годината до средата на месец юли. Засегнати са общо 14 дка, от които 13 дка широколистни гори. Броят на пожарите в посочения период е в пъти по-малък в сравнение със същия период на миналата година. В потушаването им са взели участие 24 служители и 7 коли на СЦДП, 14 пожарникари, 3 доброволци и 6 пожарни коли.
Средногодишно огнената стихия на територията на СЦДП засяга около 1000 дка горски територии. Според специалистите в предприятието съществуват два пика на пожарите – пролетен и летен. Причините за пролетния пик са най-вече умишлени запалвания на пасища, мери и терени със сухи треви, граничещи с горски територии. При летния пик основните причини са същите, като се включват и непредумишлени запалвания от работници в гората, земеделци, туристи, гъбари и др. Пожарите през летния сезон са благоприятствани от по-високите летни температури и продължителни засушавания. Затова в разгара на активния пожароопасен сезон Северноцентрално държавно предприятие апелира за спазване на противопожарните правила и напомня, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места.
Ежегодно СЦДП извършва редица дейности за намаляване риска от пожари в горските територии: поддържане на минерализованите ивици чисти от тревна растителност, сформиране на специализирани групи за пожаронаблюдения, обход и патрулиране на територията на горските и ловни стопанства, почистване на просеките от вършина и леснозапалими материали, поставяне на предупредителни противопожарни табели на видими места и много други. Във всички териториални поделения на СЦДП в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. Съгласно действащите планове за защита от пожари всяка година се извършва поддържане на съществуващите и направа на нови лесокултурни прегради и минерализовани ивици. До средата на 2023 г. са направени 60 281 линейни метра минерализовани ивици, 86 040 линейни метра лесокултурни прегради, 933 090 линейни метра бариерни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със работници и техника на СЦДП.