Северноцентралното държавно предприятие бе домакин на прояви от националното честване на Седмицата на гората

06 Apr
2015
Северноцентралното държавно предприятие, заедно с Регионалната дирекция по горите - Велико Търново, беше домакин на част от проявите на националното честване на Седмицата на гората, която преминава под мотото „Гората - мост към бъдещето”.
Паметна плоча, посветена на 135-годишнината на Регионалната горска служба във Велико Търново, бе открита на 3-ти април от зам.-министъра на земеделието и храните доц.Георги Костов и областният управител на Велико Търново проф.Пенчо Пенчев. Мемориалният знак се намира в горската местност при Арбанаси, част от землището на село Шереметя.
На събитието присъстваха инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор, инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директори, директори на дирекции в Изпълнителната агенция по горите, директорът на Северноцентралното държавно предприятие - инж.Иван Недков, директорът на РДГ - Велико Търново инж.Николай Николов, директори на горски и ловни стопанства, лесовъди, граждани.
Инж. Николай Николов запозна присъстващите с горското дело, териториалния обхват на дейност на РДГ - Велико Търново от създаването й до наши дни.
„Можем да се гордеем с нашите горски специалисти“, заяви в словото си зам. министър Костов и посочи, че в резултат на труда им, днес нашите гори не отстъпват по биоразнообразието си на тези в развитите страни. „Нека уважаваме професията на лесовъдите и да се прекланяме пред това, което са ни оставили предците и завещаем на децата си гори, с които да се гордеят“, отбеляза доц. Костов.
След това част от официалните гости и журналисти от Велико Търново и Габрово посетиха м. Узана в Габровския Балкан, където директорката на ДГС Габрово инж.Тони Тодорова и д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ, представиха на терен видовете сечи и резултатите от тях на различни етапи от развитието на гората.
Лесовъдите показаха млади букови фиданки - станали вече част от 110-годишна гора, получени от семена в резултат на постепенни възобновителни сечи, както и друг терен, на който гори, възобновени по същия метод, са достигнали 25 - годишна възраст. „Отлично свършена работа!” - така инж. Ценов оцени дейността на габровските лесовъди, представяйки и още една гора - от 60-годишна култура от смърч, създадена на място на ерозирали поляни и ливади.
„Дърветата са с добре развита коренова система, хубав диаметър, височина, корона, равномерно разположена върху цялата площ. Добре е извършено прореждането, спазени са правилата на отгледните дейности и така са създадени нормални условия за елитни дървета, които да поддържат и да бъдат опора, структура на гората”, подчерта представителят на ИАГ.
По-късно инж. Ценко Ценов коментира пред журналистите подготвените промени в законодателството. Една от важните са промените в Закона за сечите, с които се спират окончателно голите сечи и издънково възобновяване. Предвижда се създаване на Областни планове за стопанисване на горите. Преди тяхното утвърждаване, те ще бъдат подложени на дискусии с всички заинтересовани страни. След приемането им, ще стават задължителни и всеки план на територията на съответната област ще трябва да се съобразяват с тях. В срок до 3 години ще се направи национална инвентаризация на горите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч