Северноцентралното държавно предприятие е съорганизатор на Регионално изложение „Лов и свободно време” в Габрово

17 Sep
2014
СЦДП, съвместно с Ловно-рибарско сдружение „Чардафон” и „Тойота Венци”, е организатор на първото издание на Регионалното изложение „Лов и свободно време”, което ще се проведе от 25.09. до 27.09.2014г. в комплекс „MEGA WEB” – Тойота Венци в Габрово. Проявата се организира по повод 130 години Организирано ловно движение в България. Ще бъдат показани повече от 100 ловни трофеи от благороден елен, сърна, дива свиня, муфлон, лопатар, зубър, добити от ловци в регионите на ЛРД „Чардафон”, както и на териториални поделения на СЦДП – държавните ловни стопанства „Росица”, „Воден”, „Каракуз”, „Русе” и ДГС ”Сеслав”.

По време на изложението Регионална държавна комисия ще направи оценка на представените трофеи.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч