Пон - Пет 8:30 - 17:00

Северноцентралното държавно предприятие - Габрово първо в страната ще продава дървесина чрез електронен търг

11.01.2016

Северноцентралното държавно предприятие обяви първия за страната електронен явен търг за продажба на дървесина. Той се провежда чрез разработената в предприятието специализирана платформа за електронни търгове, която е достъпна на сайта. За участие в електронните търгове се изисква еднократна първоначална регистрация, която става на място в централния офис в Габрово. Всеки потенциален участник получава електронен сертификат с висока степен на сигурност, който му дава възможност за участие в бъдещите търгове.
Новата електронна система за реализация на дървесина ще постигне икономии на време и средства на участниците в търговете, ще гарантира прозрачност и по-добра конкуренция.
Първият електронен търг, обявен в раздел „Е-услуги” на сайта, е насрочен за 9-ти февруари. Той е за продажба на 500 куб.м букова дървесина от територията на ДЛС ”Росица” - Лъгът.