След оплаквания от жители на дряновски села са предприети мерки за преместването на кафява мечка в по-подходящи местообитания

05 Apr
2020
В последните дни на март в ДГС „Плачковци“ са получени сигнали от жители на дряновските села Катранджии и Длъгня за щети, нанесени от кафява мечка. В един от дворовете са били унищожени кошери, в друг е била разбита клетка и са умъртвени отглежданите в нея зайци. Освен в горското стопанство, сигналите на местните хора са били подадени и в Районното управление на полицията в Дряново.
Извършена е проверка на място, както от органите на реда, така също и от представител на ДГС „Плачковци“ и на ЛРС ,,Стринава“. На посочените места действително са установени описаните от хората щети – повредени кошери, останки от умъртвените зайци – майка, с 4-5 малки. Открити са и следи от кафява мечка. Потърпевшите изрично са декларирали, че не търсят финансови компенсации за щетите, а единствено желаят да се предприемат мерки по залавяне и преместване на дивото животно.
Незабавно проблемът е отнесен до Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Своевременно и по надлежния ред е сформирана петчленна междуведомствена комисия, включваща представители на РДГ и РИОСВ – Велико Търново, на Община Дряново, на Областна администрация – Габрово и на ДГС „Плачковци“.
Комисията вече проведе свое заседание, което се осъществи дистанционно, във връзка с извънредното положение в страната. Разгледани бяха сигналите и обстоятелствата, и в синхрон с всички нормативни разпоредби, бе взето становище за преместване на животното.
Съгласно процедурата, протоколът от заседанието е изпратен в МЗХГ, с което се иска разрешение за преместването. След издаването му ще бъде осъществено улавяне и преместване на кафявата мечка, като по този начин ще се предотвратят последващи инциденти и имуществени вреди.
Най-близките подходящи местообитания са в Национален парк „Централен Балкан”. Дейността по преместване на животното ще бъде извършена от „Сдружение за дива природа Балкани“ и служители на горското стопанство.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч