Служители на ДГС Плачковци взеха участие в инициативата „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
Служители на Държавно горско стопанство Плачковци взеха участие в инициативата „Да изчистим България заедно“. Лесовъдите почистиха държавни горски територии в три различни локации - около
село Зая община Дряново, около село Фъревци община Трявна и в района на чешма "Царицата", в близост до гара Кръстец. Събрани са около 5000 литра отпадъци, тежащи приблизително 720 кг.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч