Служители на СЦДП хванаха 17 нарушители през първите две седмици на годината

14 Jan
2020
Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие бяха с висок интензитет, както по време на новогодишните празници, така и в дните след това. 17 нарушения на Закона за горите са разкрили служители на СЦДП и териториалните му поделения през периода от 30 декември 2019 г., до 12 януари 2020г. На извършителите са съставени съответните актове, конфискувана е една каруца, а също десет куб.м. незаконно добита дървесина. През посочения период няма установени нарушения с неизвестен извършител.
Общо 4091 проверки са направили през първите дни на януари служители на СЦДП и териториалните му поделения. Били са инспектирани 212 обекти за дърводобив, 148 превозни средства, 131 физически лица и 3600 ловци. През периода не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч