Служители на СЦДП хванаха 19 нарушители през първите две седмици на годината

22 Jan
2021
Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие бяха непрекъснати и останаха с с висок интензитет, както по време на новогодишните празници, така и в дните след това. 19 нарушения на Закона за горите са разкрили служители на СЦДП и териториалните му поделения през периода от 4 до 17 януари 2021. На извършителите са съставени съответните актове, конфискувани са четири каруци, а също 2.65 куб.м. обла строителна дървесина, както и други 21.5 пр.м3 незаконни дърва. През посочения период са констатирани и пет нарушения с неизвестен извършител.
Общо 1506 проверки са направили през първите дни на януари служители на СЦДП и териториалните му поделения. Били са инспектирани 107 обекти за дърводобив, 105 превозни средства, 53 физически лица и 1241 ловци. През периода не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч