Служители на СЦДП хванаха 50 нарушители през изминалата седмица

19 Oct
2021
Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП остават непрекъснати и с висок интензитет. 40 нарушения на Закона за горите са разкрили служители на СЦДП и териториалните му поделения през периода от 11 до 17 октомври 2021. На извършителите са съставени актове за установяване на административно нарушение, конфискувани са три каруци, едно МПС и един моторен трион, а също и 30,9 пр. м3 незаконни дърва. По други 10 случая е съставен констативен протокол и предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение или е започнато досъдебно производство срещу нарушителите. През посочения период е констатирано само едно нарушение с неизвестен извършител.
От началото на месец октомври служители на СЦДП и териториалните му поделения са направили повече от 4600 проверки. Инспектирани са 275 обекти за дърводобив, 205 превозни средства, 152 физически лица и 4003 ловци. През периода не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч