Служители на СЦДП са хванали осем нарушители за седмица

17 Mar
2020
Осем нарушения са разкрили през седмицата от 9 до 15 март служителите на Северноцентрално държавно предприятие. На извършителите са съставени актове, които са придвижени по компетентност до съответната прокуратура или РДГ, за да бъдат наложени предвидените по закон наказания. През посочения период горските са установили и две други нарушения, чиито извършители към момента са неизвестни. Шест кубически метра дървесина са конфискували през седмицата служителите на СЦДП и териториалните му поделения, а общо 6.5 куб.м. са били обект на посегателство по разкритите и неразкрити нарушения.
787 проверки са извършени през посочения период. Като част от дейностите по опазване на горските територии са инспектирани 121 обекти за дърводобив. Проверени са 185 превозни средства, 425 ловци и 56 други физически лица.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч