Служители на ТП ДГС Бяла и учени зоолози откриха бобър на територията на стопанството

15 Oct
2021
Биологичният вид се счита за изчезнал от пределите на България преди повече от 150 години.
Служители на ТП ДГС Бяла са участвали активно в установяване наличието на бобър от вида Европейски бобър /Castor fiber Linnaeus, 1758/. Откритието се е реализирало благодарение на съвместната работа на инж. Десислава Цвяткова, Красимир Кръстев и Милен Игнатов – служители на ТП ДГС Бяла, и учените - гл. ас. д-р Николай Коджабашев – преподавател в Лесотехнически университет и гл. ас. д-р Теодора Теофилова от БАН. Съмненията за наличие на бобър в обхвата на стопанството се зараждат още през септември 2020 г., когато при обход на зоната, служителите на ДГС Бяла се натъкват на прегризани дървета и следи, характерни за биологичния вид. След няколкомесечно наблюдение едно от животните е заснето с помощта на фотокапан. Тепърва предстои статутът на бобрите в България да бъде допълнително проучен, разгледан и изяснен с цел опазването и съхранението на вида, който до този момент се считаше за напълно изчезнал от територията на страната.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч