Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 15.11.2018 г. СЦДП ГАБРОВО

16 Nov
2018
Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 15.11.2018 г. СЦДП ГАБРОВО

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч