Средно по 37 проверки дневно са извършвали държавните горски служители през миналата година във Великотърновска област

18 Feb
2016
От Северноцентралното горско предприятие разкриха 168 нарушения

1935 куб. м. дървесина са били обект на посегателство в държавните гори на територията на Великотърновска област през 2015 г. Това са установили служители на Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/.
Средно по 37 проверки на ден са извършвали в региона експерти от предприятието през годината. Общият брой на инспекциите е 13 660, показва статистиката. Проверявани са както обектите за добив на дървесина, така също превозни средства и физически лица.
168 нарушения, извършени в държавните гори в областта, са били разкрити от служителите на Северноцентралното държавно предприятие миналата година. 167 от съставените актове са за нарушения по Закона за горите, а един е издаден съобразно разпоредбите на Закона за лечебните растения. 234 пък са констативните протоколи, издадени през 2015 г.
През годината са задържани 13 МПС-та, с които са извършвани нарушения, а също 9 каруци и 2 коня. Горските са задържали още десетки моторни триони и брадви, които са били средство за незаконна сеч. Намерено е било и 500 кг незаконно отстреляно дивечово месо.
Строгите мерки срещу нерегламентираната сеч и бракониерството са в сила и през 2016 г.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч