СЦДП e първото сертифицирано държавно горско предприятие в страната

05 Oct
2015
Считано от 1 октомври 2015 год., обхватът на сертификата по FSC® (FSC® C114137) за управление на гори и проследяване на продукцията на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово е разширен, като към него се присъединяват държавните горски и ловни стопанства от РДГ Русе. Така СЦДП е първото изцяло сертифицирано държавно предприятие в страната, което управлява 246 000 ха държавни горски територии.
Сертификатът беше връчен официално на директора на предприятието инж.Иван Недков на 03.10.2015 в присъствието на премиера Бойко Борисов и на министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Горската сертификация е доказан инструмент в световната практика за стимулиране на отговорното управление на горските ресурси. Прилагането на сертификацията по международната система FSC осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието. Стандартът FSC гарантира отговорно управление на горите.
Главните ползи от сертификацията за държавните горски и ловни стопанства се състоят в прилагане на по-добри практики на стопанисване и достъп до нови пазари. Сертифицирането на горите по най-добрия начин легитимира Северноцентрално държавно предприятие - Габрово пред обществото и пред пазарите за това, че дървесината, която те ползват, е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно.


КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч