СЦДП е в готовност за сезона, характерен с повишена опасност от горски пожари

29 May
2020
15 горски пожара са регистрирани на територията на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово от началото на годината до 21 май. 43-ма горски служители са участвали в тяхното гасене, редом с 51 огнеборци и 12 доброволци. Срещу огъня тази година са били използвани, както 17 пожарни, така също и 17 автомобила на горските стопанства към предприятието.
Опожарени са 121 дка широколистни и 4 декара иглолистни гори, а човешка дейност е причина за възникването на 14 от общо петнайсетте пожара на територията на СЦДП.
От Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград припомнят, че е в сила пълна забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи. Горските служители призовават гражданите да спазват правилата за пожарна безопасност. В гората не бива да се пали огън, освен на специално обезопасените и обозначени места. Да не се изхвърлят неизгасени кибритени клечки и фасове, нито стъклени бутилки и предмети, тъй като могат да имат ефекта на лупа и да доведат до запалване на сухи треви.
Във всички териториални поделения, годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари, вече са утвърдени и съгласувани с противопожарните служби. Във всички ТП ДГС/ДЛС са изградени и се поддържат в готовност специализирани групи от служители, оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим транспорт. Съставени са и графици за дежурства през почивните и празнични дни на служителите в териториалните поделения.
СЦДП разполага с десет специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари. Във финансовия план на предприятието за тази година, за ограничаване разпространението на огъня, е предвидено изграждането на общо 201 724 линейни метра нови минерализовани ивици и 85 040 м. лесокултурни прегради.
Средногодишно, за периода 2015г. до 2019г., в обхвата на СЦДП са възниквали 21 пожара на година, като за 2019 г. те са 39 броя.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч