СЦДП – Габрово осъществи успешно първия електронен търг за продажбата на дървесина

09 Feb
2016
Явното наддаване за 500 куб.м. буков материал протече в 30 стъпки, посредством разработена в предприятието платформа

Първият за страната електронен търг с явно наддаване за продажбата на дървесина проведе във вторник Северноцентралното държавно предприятие – Габрово /СЦДП/. Наддаването за 500 куб. м. букова дървесина, добита от територията на ДЛС ”Росица”, се осъществи посредством специализираната платформа за онлайн търгове, разработена в предприятието. Тя е достъпна на сайта www.scdp.bg, в раздел „Е-услуги”. Наддаването, което приключи в ранния следобед, беше публично достъпно в реално време на сайта.
Интерес към търга, който се провежда съобразно наредбата за възлагане на дейности в държавните и общински гори, проявиха субекти от всички райони на страната. До последно в търга наддаваха четирима ползватели на дървен материал. Наддаването протече в 30 стъпки. От 52 115 лава начална цена, 500-те куб. метра бяха продадени за 67 224 лева без ДДС. Средствата ще влязат в бюджета на ДЛС „Росица“ и ще подкрепят дейностите по опазване и поддръжка на горски територии държавна собственост, поддръжка на горски пътища, както и извършване на горскостопански и ловностопански мероприятия.
За участие в този и следващите електронни търгове на СЦДП се изисква еднократна първоначална регистрация, която става на място в централния офис в Габрово. Всеки потенциален участник получава електронен сертификат с висока степен на сигурност, който му дава възможност за участие и в бъдещите търгове.
Идеята на електронното наддаване, което въведе СЦДП - Габрово е гарантиране на прозрачност, по-голяма оперативност, спестяване на време и средства, елиминиране на възможността участниците да разполагат с информация кои са другите наддаващи, както и пряко достигане до крайния потребител.
Дървесината, която бе обект на първата онлайн продажба, е добита в изпълнение на утвърден лесоустройствен проект на ДЛС „Росица“, в резултат на обичайни лесовъдски дейности.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч