СЦДП - Габрово проведе обучение за свои експерти относно болестта "Син език"

16 Jul
2021
Северноцентрално държавно предприятие - Габрово проведе обучение за свои експерти на тема "Болестта "Син език" при дивеча - какво трябва да знаят стопаните". Обучението бе организирано съвместно със "Си ай си център за опазване здравето на дивеча", а беседите бяха водени от лектори от Лесотехнически университет и експерти от Българската агенция за безопасност на храните.
Болестта "Син език", известна още като "Заразна катарална треска по овцете" е векторно преносима, вирусна болест по домашните и дивите преживни животни. Предава се чрез ухапвания и не засяга хората, но експертите предупреждават, че може да причини значителни щети на популациите от добитък. От 2014 г. насам, в страната няма данни за поява на нови потвърдени огнища на болестта. Въпреки това, обученията на ловните специалисти са задължителни. Бързият обмен на информация между ловните специалисти, ветеринарните лекари и ловците, както и координирането и обединяването на усилията им са задължителни условия за осъществяването на успешна превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча. Според лекторите в обучението, основната роля и отговорност се падат именно на ловните специалисти по места, които първи откриват симптомите на заболявания по дивеча и имат възможност да предоставят проби за лабораторен анализ, след което да се предприемат адекватни и бързи последващи действия.
Успешно през обучението преминаха експерти от всички териториални поделения на СЦДП.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч