Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП отбелязва „Седмица на гората“ с редица културни и екологични мероприятия

21.03.2024

Лесовъдите и горските служители ежегодно отбелязват своят професионален празник през първата цяла седмица на м. април, наречена „Седмица на гората. Програмата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово за честване на празничната седмица 01-07.04.2024 г. включва много еко инициативи, мероприятия по залесяване и почистване на горски територии, уроци по горска педагогика за деца и ученици, както и културни прояви.
Тази година в празничната програма на СЦДП акцентът е заложен върху приобщаването на обществото към проблемите по опазване на гората, популяризиране на лесовъдската професия, както и повторната употреба на суровини и продукти с цел опазване на природата. Във връзка с това, в периода 26.03-08.04. ще се проведе изложба в Музей "Дом на хумора и сатирата" гр. Габрово на тема „Съвременен български продуктов дизайн“. В рамките на изложбата е планирано и второ мероприятие – дискусия на тема „Бъдещето на гората и вторият живот на дървесината“. В нея участие ще вземат учени, дизайнери, както и специалисти от СЦДП, а мероприятието ще се проведе на 04.04.2024 г. от 13:30 ч. в "Залата на жирафите".
С красотата на българските гори и шарения растителен и животински свят, който пазят те жителите на Габрово и региона ще могат да се запознаят на изложба на тема: „Чудесата на природата – от семе до гора“, която ще се проведе в периода 10-17.04.2024 г. в Художествена галерия Христо Цокев гр. Габрово. Изложбата се организира съвместно с WWF България и разказва за чудесата на четири типа гори, които са приоритетни за опазване в цяла Европа. Посетителите ще имат възможността да се запознаят също така с най-съществените заплахи за тях, предизвикателствата пред тяхното опазване и възстановяване, както и с важни компоненти на правилното залесяване.
В програмата на СЦДП за честване на "Седмица на гората" са предвидени и практически мероприятия. Служителите на Държавно горско стопанство Габрово ще извършат обновяване и поддръжка на туристическа инфраструктура по екопътека в м. „Витата стена“ на 01.04.2024 г., съвместно с доброволци. Планираните дейности включват подновяване на маркировка, почистване от битови отпадъци и поставяне на информационни табели за дървесните видове. А на 04.04.2024 г. в местността "Лъгът" край гр. Севлиево служители на СЦДП, ДЛС "Росица" гр. Севлиево и ДГС Плачковци ще проведат традиционните занимания по горска педагогика с деца от SOS детско селище гр. Трявна и ДГ „Калина“ гр. Трявна.
Северноцентрално държавно предприятие стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Горските и ловни стопанства в тях също са подготвили мащабна програма за отбелязване на традиционния празник на българската гора и лесовъдите. Общо 34 са планираните мероприятия в обхвата на СЦДП, които включват дейности по залесяване, почистване на горски територии, конкурси за детски рисунки, беседи, както и забавни образователни занимания по горска педагогика за деца и ученици, свързани с опознаване на гората и лесовъдската професия.