СЦДП отбелязва „Седмица на гората“ със залесяване на 60 дка в с. Маноя

31 Mar
2022
Тази година Северноцентрално държавно предприятие ДП ще отбележи „Седмица на гората“ със залесяване на 60 дка в дряновското с. Маноя. Инициативата ще се проведе на 4 април 2022 г. от 10:00 ч. в подотдел 250 „1“ землище с. Маноя, община Дряново, област Габрово. От СЦДП отправят покана към природолюбителите и приятелите на природата да се включат в инициативата. Залесяването ще се извърши с фиданки от черен бор с покрита коренова система (в контейнер). Освен фиданки, организаторите ще осигурят и инструменти за залесяването, но при желание доброволците могат да донесат и свои инструменти.
„Седмица на гората“ е професионалния празник на лесовъдите, горските служители и работници. Идеята за него възниква в началото на 20-ти век, като „празник на залесяването“. Тя се заражда в следствие на острата нужда от масово залесяване на изсечените по онова време български гори и оголени хълмове, предизвикващи чести наводнения. Лесовъдите от всички райони на страната се нагърбват с разяснителна дейност за значението на горите и залесяването и с течение на времето празникът се разраства и популяризира сред населението. Като продължение на тази многогодишна традиция Северноцентрално държавно предприятие ДП и териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства в състава му организират богата програма от еко инициативи, както и образователни инициативи по горска педагогика за деца и ученици. Основен акцент в тазгодишното честване на „Седмица на гората“ е поставен върху почистване на замърсени държавни горски територии: На 5 април ДЛС „Росица“ – Севлиево организира инициатива за почистване на терен в района на къща за гости – с. Млечево, а на 6 април в местността „Лъгът“. На 6 април ДГС „Плачковци“ ще проведе две инициативи по почистване на горски територии – на разклона за Дряновски манастир и в община Трявна, в местността „Ябълките“ посока гара „Кръстец“. В същият ден ДГС „Елена“ организира почистване на държавни горски територии в землището на с. Костел – кантона. Също на 6 април ДГС Буйновци организира почистването на курортни гори в с. Мийковци, отд. 97-99. В периода 6-7.04.2022 г. ДЛС „Каракуз“ ще проведе инициатива за почистване на държавни горски територии в ГСУ"Каракуз". Отново на 6 април ДГС „Сеслав“ ще почиства горска територия в района на местност „Ахинора“. ДГС Силистра ще проведе инициатива за почистване на горски територии в местност „Крепостта“, в близост до гр. Силистра на 8 април. В същият ден ДГС Габрово съвместно с ДПП „Българка“ ще извършат почистване на площи –горски територии, находящи се в местност Градище, Соколски манастир. А на 9 април ДГС Тутракан ще почисти терен, държавна горска територия в ДГ "Бобла", местност "Високото", подотдел 94 м, както и в местност "Дерето", подотдел 67 у.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч