Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП подкрепи издаването на фотоалбум посветен на пионерите на организираното залесяване в страната

20.12.2023

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП – Габрово подкрепи кампания за набиране на средства за издаване на фотоалбум, посветен на пионерите на организираното залесяване в страната Феликс Вожли и Петър Манджуков. Луксозното документално издание ще се базира на документални снимки и авторски текстове от спомените на Петър Манджуков, книгата на Феликс Вожли, писма и документи от периода 1903-1966 г. Инициативата е породена от предстоящите годишнини – 100 години от обнародването в държавен вестник на декрет за „Седмица на гората“, 100 години от основаването на Лесотехническия университет, 150 години от рождението на Феликс Вожли и 120 години от основаване на „Бюро за укрепване на пороищата и залесяване – Казанлък“.
По молба на Българското правителство, през април 1905 година в Казанлък е изпратен френският лесоинжинер Феликс Вожли със задача да оглави държавната служба „Бюро за укрепване на пороищата и залесяване – Казанлък“. Създаването на това бюро е било необходимо, защото пресечния хълмисто-планински релеф на България е съставен от почви, податливи на ерозия. Човешкото действие върху природата спомагало за образуването на поройни вълни, които унищожавали цели региони. В началото на ХХ век цели области в страната били опустошени от над 2400 поройни течения. Южните склонове на Стара планина, от Сливен до Клисура били обезлесени и опороени от безразборна сеч и паша на животните. Постоянните наводнения били голям бич за населението. Вожли прилага дългогодишния френски опит при укротяване на пороищата и организира залесяване в района на Казанлък. По този начин той се явява основоположник на противоерозионното дело в България. Феликс Вожли създава правилник за работа на терен, разширява проучванията и дейността си в цялата страна, създава разсадници по места. Изгражда контакти и приятелства с местни хора, въодушевени от идеята за възстановяване на българската гора. Такова приятелство го свързва с Петър Манджуков, който благодарение на Вожли става водещ лесоинженер в България.