Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП предоставя на населението близо 40 хил. пр.куб.м дърва за огрев

16.09.2015

34 000 пространствени куб.м. дърва за огрев от склад и 4700 пр.куб.м. на корен ще предостави на населението Северноцентралното държавно предприятие за предстоящия отоплителен сезон чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства. Във всички поделения на СЦДП е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на домакинствата. Определените количества и утвърдените ценоразписи за продажба на дърва за огрев са оповестени в кметствата, в стопанствата, както и на интернет-страницата на Предприятието. Потребителите да следят за специалната маркировка и необходимите превозни документи, съветват експертите.
Към края на мес.август са усвоени 35% от предвидените дърва. При засилено търсене от страна на потребителите, териториалните поделения могат да реагират веднага и да предоставят допълнителни количества