СЦДП проведе консултация с представители на ползвателите на дървесина

06 Oct
2023
Северноцентрално държавно предприятие – Габрово проведе консултация с представители на ползвателите на дървесина и на браншовите организации в горския сектор относно политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП гр. Габрово. В мероприятието участие взеха представители на „Свилоцел“ ЕАД, „Фазерлес“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД, Кастамону България“ ЕООД, „Гораинвест“ АД и други преработватели на дървесина. Предприятието бе представлявано от своя директор инж. Иван Недков, зам-директорът инж. Тодор Бонев и инж. Никола Воденичаров - експерт. Те представиха актуалната обстановка в СЦДП към момента и заявиха, че изпълнение на добива от предвиденото за годината количество е в размер на 65%. Годишният план за 2024 г. ще бъде аналогичен на тазгодишния – около 500 хил. куб. м. дървесина. Сключените до момента дългосрочни договори са за около 23% от годишния лесосечен фонд, а на годишна база продажните цени са претърпели спад.
Преработвателите на дървесина призоваха за драстично намаляване на продажната цена на суровината. По думите им, намаленият капацитет на дърводобив, както и високите цени на дървесината са причината да губят пазари в Европа и Азия. Това довежда до парадокса, че внесените стоки от Турция се продават на по-ниска цена, отколкото е т. нар. „нулева цена“ на родното производство. Някои от големите производители на плоскости заявиха, че това ги е принудило да работят с намалени мощности като са намалили производството на ПДЧ на 50%, а това на МДФ – до 20%. Производител на целулоза заяви, че поради намаления дърводобив са били принудени да не работят в рамките на 150 дни през тази година. Други преработватели потвърдиха, че отново ще завършат финансовата година на загуба, но едва ли ще имат възможност да издържат още една такава година. Според тях фалитите и разпродаването на оборудване от техни колеги вече са започнали и посочиха примери за това. Всички представители на преработвателите на дървесина, участвали в консултацията, се обединиха около искането за връщане на продажната цена на дървесината на нивото от 2021 г.
В съответствие със нормативните разпоредби Северноцентрално държавно предприятие - Габрово ще запознае с исканията на участниците в консултацията Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч