СЦДП ПУСКА ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ „КАКВО ДА НАПРАВИМ АКО СРЕЩНЕМ КАФЯВА МЕЧКА?“

02 Nov
2021
„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП подготви информационни брошури с основни правила за безопасно поведение в райони, обитавани от кафяви мечки. Наблюденията през последните години показват, че популацията на кафявата мечка в планинските райони на предприятието се увеличава, а също така и разселването ѝ в по-ниските части на планината. Зачестяват и случаите, в които мечки нанасят щети основно на пчелини и унищожават единични или група кошери, нападат също и домашни животни. Според експертите, шансът за среща с кафява мечка в балкана не е толкова висок, защото хищникът също избягва срещите с хора. И все пак, за да се избегнат инциденти, е важно навлизайки в гората, всеки човек да е подготвен за възможна среща с най-големият хищник в България – мечката. Изработените брошури ще бъдат разпространени в рискови райони на предприятието, където съществува реална опасност от среща с мечка. По този начин туристи, гъбари и билкари ще могат да се запознаят с ценна информация как да действат, за да излязат от ситуацията благополучно и да предотвратят евентуални инциденти.
Основни правила при случайна среща с мечка:
1. Запазваме самообладание. Не бягаме – това най-вероятно ще провокира мечката да ни подгони.
2. Преценяваме ситуацията – следим поведението на мечката. Ако се приближава към нас отстъпваме бавно назад. Ако се изправи на задни лапи и души във въздуха – спираме.
3. Не доближаваме мечка ако я забележим от дистанция.
4. Не оставяме мечката без изход за бягство, тя е изплашена не по-малко от нас и не трябва да се чувства като „хваната в капан“.
Освен правила за безопасно поведение, брошурите разясняват и как да избегнем среща с мечка. За целта е необходимо да:
1. Да не се оставят отпадъци, особено хранителни.
2. Да се оглеждаме за следи от мечки.
3. Да се движим на групи и да вдигаме шум, за да се избегне риска да изненадаме мечката, ако е заспала или увлечена с друго занимание.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч