СЦДП с 925 248 лева приходи от ловен туризъм през 2013 г.

31 Mar
2014
През 2013 год. „Северноцентрално държавно предприятие” ДП отчита 925 248 лева приходи от ловен туризъм. Увеличението е с повече от 100 000 лева спрямо 2012 г., през която са получени 818 145 лв., и с близо 345 000 лв. повече спрямо 2011г. / 580 735 лв./ От четирите ловни стопанства с най-големи приходи е ДЛС „Росица” – м.Лъгът – 368 076 лв.
През годината са добити 31 253 кг. дивечово месо от едър дивеч на стойност 91 871 лева. Държавните ловни стопанства „Росица”, „Дунав”, „Воден-Ири Хисар” и „Каракуз” са приели общо 669 български и 92 чужди ловци – основно от Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания. От отстреляните благородни елени 10 са със златни, 11 сребърни и 8 бронзови медала. Трофейните диви свине са с 2 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала. Сръндаците са с 1 сребърен и 4 бронзови медала.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч