СЦДП ще предостави на населението 60 хил. пространствени куб. м дърва за огрев

25 Aug
2014
52 300 пространствени куб. м. дърва за огрев от склад и 8 765 куб.м. на корен има готовност да предостави на населението Северноцентралното държавно предприятие за предстоящия отоплителен сезон чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства. Във всички поделения на СЦДП е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на домакинствата. Определените количества и утвърдените ценоразписи за продажба на дърва за отрев са оповестени в кметствата, в стопанствата, както и на интернет-страницата на Предприятието. За по-добра информираност на местното население, табелите за дърводобивни обекти се поставят, освен на самите сечища, и на местата за обяви в съответните кметства.

Към средата на мес.август са усвоени 25% от предвидените дърва. При засилено търсене от страна на потребителите, териториалните поделения могат да реагират веднага и да предоставят допълнителни количества.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч