Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП въведе Електронна система за отчет на отстреляния дивеч

11.05.2015

Северноцентралното държавно предприятие първо в страната въведе от 1 май Електронна система за отчет на отстреляния дивеч. Целта на системата е да се въведе точна и навременна отчетност на отстрела, направен от ползвателите на дивеча на територията на предприятието. Електронната система е специално разработена уеб страница в раздел „Е-услуги” на официалната страница на СЦДП.
Върху всяко отстреляно животно се поставя марка, която представлява пластмасов стикер, съдържащ уникален номер. В началото на всяка календарна година ползвателите получават пластмасовите марки с идивидуални номера, съгласно плановете за отстрел.
След всеки направен отстрел, оторизираните лица изпращат SMS до кратък номер на предприятието. Съдържанието на съобщението се състои от номера на марката и цифра, определяща пол и възраст на животното. Системата автоматично отчита отстрел, като разчита данните от уникалния номер на марката. Лицата, които имат право да отчитат дадена марка, са предварително известни и са посочили мобилен телефон, от който ще изпращат съобщение. Тоест, системата „знае” кой номер за кое стопанство, дружинка и/или ползвател отговаря.
Електронната система за отчитане на отстреляния дивеч се прилага експериментално първо в държавните ловностопански райони и държавни дивечовъдни участъци към Предприятието. Ако е успешна, ще бъде предложена като национална, обхващайки всички ловни сдружения, държавни ловностопански райони и държавни дивечовъдни участъци.