Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

СЦДП въвежда иновативна система за щадящ извоз на дървесина

01.12.2023

Северноцентрално държавно предприятие-Габрово въвежда иновативна система за щадящ извоз на дървесина по гравитачен път. Приложението ѝ е най-вече в райони с по-големи наклони и слабо развита горска инфраструктура, основно при провеждане на отгледни сечи. Системата Log Line представлява улей, по който се извършва спускане на дървесина по гравитачен път. Улеят се състои от отделни сегменти, всеки от които е дълъг 5 м. Те са изработени от специален полиетилен и се свързват един към друг. Системата е максимално ефективна на дължина от 100 до 300 м, а монтажът й отнема сравнително кратко време. Най-производителна е при оптимален наклон на работа от 15 до 50%,въпреки, че може да функционира и при по-големи наклони. Със системата могат да се спускат иглолистни и широколистни сортименти с диаметър до 30 см. и дължина до 4 м.
На територията на Държавно горско стопанство Буйновци се проведе практическа демонстрация и обучителна беседа от представител на производителя на системата Log Line – г-н Йозеф Бухегер и д-р инж. Мартин Борисов – представител на вносителя БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД. По време на обучението, служителите от териториалните поделения на СЦДП-Габрово бяха запознати с теоретичните основи на системата, а практическата демонстрация на терен включваше монтаж на системата, извоз на дървесина и демонтаж.
При изграждане на системата за извоз на дървесина, отпада необходимостта от направа на извозни пътища и технологични просеки. По този начин, при извоза ще сведе до минимум възможността за възникването на ерозионни процеси, уплътняване на почвата и повреди на стоящите дървета. Инвестицията е реализирана със средства на СЦДП-Габрово и е с дължина 150 м, което я прави най-мащабната от този вид, въведена в България.