ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - 2022 г. Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

31 May
2022
Собствениците, които желаят да предложат за закупуване горски територии,
намиращи се на териториите на общини Велико Търново, Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол,
подават до 15.09.2022 г. необходимите документи всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа
в сградата на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново, бул. "България" 23, стая 203.

За информация всеки работен ден от 8,00 часа до 16,30 часа:
За обща информация - Силвия Апостолова - 062-639940
За лесовъдски и технически въпроси - инж. Надко Найденов - 0888849563
За юридически въпроси - Мелиха Мюмюнова - 062-610716
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч