ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2022/2023 г.

13 Jun
2022
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - дърва за огрев за местно население за отоплителен сезон 2022/2023 г.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч