ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново - Количества дървесина за местно население

01 Sep
2017
Разпределение на количествата дърва за огрев по общини, които ТП ДГС "Болярка", гр. Велико Търново, предоставя на местното население за закупуване по ценоразпис.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч