ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново въвежда мерки във връзка с извънредно положение

17 Mar
2020
ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново въвежда мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19:
- Контролиран достъп до Административната сграда;
- Информация за обслужване на граждани.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч