ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население

10 May
2019
ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч