ТП ДГС Силистра предоставя срещу заплащане дърва за населението

19 Aug
2021
ТП ДГС Силистра предоставя срещу заплащане дърва за населението
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч