Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад ДЛС Дунав 2020г.

27 Nov
2020
Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад ДЛС Дунав

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч