Указания за осъществяване процеса на обслужване на гражданите

17 Mar
2020
Мерки за защита и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч