Урок по горска педагогика в Детска градина „Приказка“ гр. Разград

12 Apr
2022
Урок по горска педагогика в Целодневна детска градина №3 „Приказка“ гр. Разград проведоха лесовъди от Държавно горско стопанство Разград. Зам.–директорът на стопанството инж. Славин Славов и лесовъдът инж. Даниел Нисолов разказаха на малчуганите за „Седмица на гората“ и работата на лесовъда и лесовъдската дейност. Заедно с лесовъдите от горското стопанство и част от персонала на детската градина, малчуганите залесиха няколко фиданки и научиха как се отглеждат младите дръвчета. Всяко дете получи специален подарък - образователна детска книжка "В търсене на съкровищата на гората". По случай „Седмица на гората“ ДГС Разград дари на детската градина общо 100 бр. туя, 3 бр. албиция и 3 бр. люляк, които бяха залесени в двора на учебното заведение. Всички фиданки са лично производство от разсадника на стопанството.
Отново по инициатива на ДГС Разград 40 едроразмерни фиданки от кестен, явор и ясен бяха залесени в двора на "Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ – с. Ловско, Община Лозница. Мероприятието бе подкрепено лично от кмета на общината – г-н Севгин Шукри, който заедно с лесовъдите и живеещите в дома залеси няколко дръвчета. Участие в залесяването взе и инж. Людмил Лилов – лицензиран лесовъд към Община Лозница.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч