Урок по горска педагогика за четвъртокласниците от ОУ "Отец Паисий" гр. Русе

05 Apr
2023
Експерти и лесовъди от „Северноцентрално държавно предприятие“ и Държавно ловно стопанство Дунав - гр. Русе проведоха занимания по метода на горската педагогика с ученици от 4-ти клас от ОУ "Отец Паисий" гр. Русе. В мероприятието участие взеха и представители на Регионална дирекция по горите - гр. Русе. Над 100 ученици участваха в заниманията, за които бе използван специално оборудваният автомобил – „Опознай гората“. Климатичното камионче е разработено от СЦДП, с цел популяризиране на лесовъдската професия сред подрастващото поколение, както и за приобщаването му към проблемите по опазване на горите и техните обитатели. Тази седмица лесовъдите в България отбелязват своят професионален празник „Седмица на гората“ и акцентът в празничната програма на предприятието е поставен именно върху заниманията с деца и ученици. Във връзка с това, специално обучен екип от СЦДП и териториалните му поделения провежда занимания по метода на горската педагогика в различни населени места от областите, попадащи в обхвата на предприятието.
Четвъртокласниците от ОУ Отец Паисий гр. Русе оцениха игрите като много забавни и полезни. Всички участници получиха подаръци – книжки, брошури с полезни знания, мешки, както и медальони от естествени материали, които сами оцветиха. Децата научиха за горските обитатели, защо трябва да се извеждат сечи, как се гасят горски пожари и изявиха желание за повторни занимания на открито, когато времето позволява.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч