За първите 13 дни на август на територията на СЦДП са отстреляни 125 диви свине, 36 са уловени в капани

16 Aug
2019
36 диви свине са били уловени, през периода от 1 до 13 август, в специални стационарни капани на територията на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП)- Габрово. Съоръженията са част от усилията за намаляване популацията на дива свиня и борбата с Африканската чума по свинете. Действащите капани в дивечовъдни участъци и държавни ловни райони към СЦДП са 51, като 14 от тях са новоизградени. В териториалния обхват на предприятието действат и други 34 капана, които са в ловностопанските райони, стопанисвани от ловните сдружения.
Масирани претърсвания за трупове на умрели диви свине извършват в горските територии служители на Северноцентралното държавно предприятие. С цел ограничаване на разпространението на болестта, както и в синхрон сък заповед на земеделския министър, горските служители са активно ангажирани с изпълнението на мерките.
Общо 276 обхода, които задължително се правят без кучета, са извършили служителите на СЦДП и териториалните му поделения за посочения период.
По време на претърсванията в горските територии на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, служителите са открили 83 мъртви прасета.
Други 125 екземпляра са били отстреляни, през посочения период, при регламентирания индивидуален лов на дива свиня– също една от мерките за справяне с болестта.
Мъртвите прасета, включително тези, които са отстреляни, задължително се унищожават, чрез загробване, след вземане на проба за АЧС. Без значение дали прасето е отстреляно от ловец или горски служител, ангажиментът по транспортиране на трупа, загробването, дезинфекция на мястото, вземането на проби и изпращането им до специализирани лаборатории, е вменен на горските служители.
От момента на действие на министерската Заповед 48-48/31.07.2019г., на територията на СЦДП, случаите с потвърдени положителни резултати за АЧС са четири – в обхвата на ДЛС – Воден-Ири Хисар (землището на селата Завет и Осен), на територията на ДГС – Свищов (землище на с. Вардим), в обхвата на ДГС – Г. Оряховица край стражишкото село Ново Градище и на територията на ДГС „Сеслав“ – Кубрат, край с. Тетово.
Обявените по надлежния ред инфектирани зони около констатирани случаи на заболяването, са своевременно обозначени на терен от служители на държавните горски и ловни стопанства.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч