Заповед ЗАП-777 / 12.09.2022 г. на ИАГ ( утвърждаване на ГСП-2021 на ТП"ДГС-Силистра")

12 Sep
2022
Заповед № ЗАП-777 / 12.09.2022 г. на ИАГ (относно утвърждаване на ГСП-2021 на ТП"ДГС-Силистра")
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч