Заради АЧС е намаляла популацията на дива свиня на територията ДГС – Габрово

03 Feb
2021
13 ловно-рибарски дружинки, обединени от сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ ловуват на територията, стопанисвана от Държавно горско стопанство - Габрово. При съвместната работа на стопанството със сдружението и след направена статистика на груповия лов на дива свиня сезон 2019/2020 година, спрямо сезон 2020/2021 г., се наблюдава значително намаляване на популацията на дивата свиня и респективно с това – по-малък брой на ловците и проведените ловни излети през изминалия сезон.
През ловен сезон 2019/2020 има данни за участвали 9763 ловци при проведени 641 ловни излета, докато през скоро приключилия групов лов на дива свиня са регистрирани 5829 ловци, при проведени 444 ловни излета. Данните сочат, че интересът към ловуването е спаднал с почти 50%. Регистрираният отстрел на дива свиня показва, че този сезон отстреляният дивеч е 1/5 от този през ловен сезон 2019/2020 г., а именно – 87 бр. през сезон 2020/2021 г., спрямо 509 бр. през 2019/2020 г.
Служителите на ТП ДГС Габрово са извършвали проверки при всеки ловен излет, като няма данни за констатирани нарушения.
За значително намалялата популация на дивата свиня може да се вини и африканската чума, за която има регистрирани 7 положителни проби от началото на ловен сезон 2020/2021г.
Първоначалното скептично отношение на ловците към болестта вече е изместено от отговорността и желанието им за опазване на дивеча. Ловците са обучени и лесно разпознават симптомите на болестта АЧС. При животни, които нямат външни белези и симптоми, биват изследвани кръвни проби и при установяване на положителен резултат месото бива унищожено.
Освен опазването и стабилизирането на популацията на дива свиня, ТП ДГС Габрово, СЛРД „Чардафон“, както и ловците към сдружението, провеждат редовно необходимите ловностопански мероприятия, сред които е и разселването на фермерно произведен дребен дивеч.
ДГС – Габрово благодари на СЛРД „Чардафон“ и ловците на територията на поделението за допринасянето им към ловното стопанство!
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч