Зелени градове, зелени коридори

13 Apr
2023
Държавно горско стопанство Свищов се включи в инициативата "Зелени градове, зелени коридори" на Министерство на земеделието. Служители на стопанството и представители на кметство село Царевец, община Свищов заедно залесиха контейнерни фиданки в централната част на селото, около чешмата. Красивата албиция, внушителните кестени и нежните туи ще радват жителите и гостите на свищовското село.
Кампанията „Зелени градове, зелени коридори“ беше представена на заседание на Националния съвет по горите през месец март. Инициативата отговаря на очакванията на гражданите за една по-зелена, по-залесена и по-здравословна околна среда. За тази цел МЗм, чрез държавните предприятия и техните териториални поделения, ще предостави безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти.
Големите градове емитират повече замърсители, затова те са във фокуса на инициативата, но също така и всяко от по-малките населени места, ще бъдат подпомогнати при реализация на проектите си.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч