Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Бяла

Обява за 2бр. Ръководител участък ГС

Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование- средно-специално -квалификационна степен „техник-лесовъд”, специалност „горско стопанство”/ „горско и ловно стопанство“; 2. .Квалификация: -да притежава удостоверение за регистрация, за вписване в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите съгласно изискването на чл. 235 от Закона за горите; - да притежава удостоверение за изработка и регистрация на контролна горска марка. -Да познава и прилага нормативните актове свързани с работата му. - Да познава и прилага нормативните актове свързани с дейността на системата. - Компютърна грамотност- познания в областта на Word, Exel;

Документи